Δημόσια Διαβούλευση – Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης (site survey) για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

09.08.13

Εκτύπωση

Ανακοινώνεται για Δημόσια Διαβούλευση το σχέδιο Διακήρυξης για το Έργο Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης (site survey) για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, από 09/08/2013 έως και 05/09/2013. Για ανάκτηση των σχετικών αρχείων πατήστε εδώ.