Ανακοίνωση προκαταρκτικής προκήρυξης για το έργο ΣΔΙΤ : «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών».

08.08.13

Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του έργου ΣΔΙΤ «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών», συνολικού προϋπολογισμού 161.077.032 € (χωρίς ΦΠΑ),  με κωδικούς  ΟΠΣ:   374786 στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», 374785 στο Π.Ε.Π« Μακεδονία – Θράκη» και 175646 στο Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013», έγινε προκαταρκτική προκήρυξη στον Ευρωπαϊκό Τύπο. Την προκαταρκτική προκήρυξη καθώς και το σχέδιο της εν λόγω προκήρυξης με τα Παραρτήματά του,  μπορείτε να τα βρείτε στον  παρακάτω σύνδεσμο :

ΠΡΟΚΑΤΑΡKΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ RURAL BROADBAND