Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού, Ανάπτυξη υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με άξονες την ενοποίηση της πληροφοριακής υποδομής του Υπουργείου Τουρισμού και των εποπτευόμενων φορέων & δημιουργία ενοποιημένου μητρώου τουριστικών επιχειρήσεων

06.08.13

Εκτύπωση

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το Έργο Ανάπτυξη υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις με άξονες την ενοποίηση της πληροφοριακής υποδομής του Υπουργείου Τουρισμού (τέως Γενικής Γραμματείας Τουρισμού) και των εποπτευόμενων φορέων της και τη δημιουργία ενοποιημένου μητρώου τουριστικών επιχειρήσεων. Για ανάκτηση της διακήρυξης πατήστε εδώ.