Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού σε Τμήματα για σύναψη Συμφωνίας Πλαισίου για το Έργο «Εφαρμογή της Δημοσιονομικής Μεταρρύθμισης και υποστήριξη της επιχειρησιακής λειτουργίας των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης & Υπηρεσίες Χρήσης Λογισμικού»

02.08.13

Εκτύπωση

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού σε Τμήματα για σύναψη Συμφωνίας Πλαισίου για το Έργο «Εφαρμογή της Δημοσιονομικής Μεταρρύθμισης και υποστήριξη της επιχειρησιακής λειτουργίας των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης & Υπηρεσίες Χρήσης Λογισμικού».
Για ανάκτηση της διακήρυξης πατήστε εδώ.