ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ για το έργο «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού εξοπλισμού υψηλής πυκνότητας»

25.07.13

Εκτύπωση

Ανακοινώνεται ο προγραμματισμός διενέργειας αυτοψίας για το έργο  «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού εξοπλισμού υψηλής πυκνότητας»
Για την ανάκτηση των σχετικών αρχείων χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο αυτό.