Διευκρινίσεις Διακήρυξης Διαγωνισμού Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης των Θεσμικών αλλαγών του Ν.3907/2011 & του Ν.4018/2011

22.07.13

Εκτύπωση

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με δημοσίευση του Έργου Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης των Θεσμικών αλλαγών του Ν.3907/2011 & του Ν.4018/2011. Για ανάκτηση των διευκρινίσεων πατήστε εδώ.