Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης του έργου «Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισμού»

18.07.13

Εκτύπωση

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης του έργου «Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισμού». Για ανάκτηση του σχετικού αρχείου χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο αυτό.