Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης του έργου «ΨΗΦΙΑΚH ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ»

16.07.13

Εκτύπωση

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης του έργου «ΨΗΦΙΑΚH ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ». Για ανάκτηση του σχετικού αρχείου χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο αυτό.