Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού, Ψηφιακή Υπηρεσία ειδοποίησης και αντιμετώπισης πυρκαγιάς

11.07.13

Εκτύπωση

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το Έργο Ψηφιακή Υπηρεσία ειδοποίησης και αντιμετώπισης πυρκαγιάς. Για ανάκτηση της διακήρυξης πατήστε εδώ.