Στοιχεία έργων 3ου ΚΠΣ

04.06.10

Εκτύπωση

Ως τώρα συνολικά έχουν προκηρυχθεί με τη διαδικασία των Ανοιχτών Διεθνών Διαγωνισμών και υλοποιηθεί πάνω από 180 έργα ΤΠΕ, ύψους άνω των 950 εκ. ευρώ, μεγάλης κλίμακας και πολυπλοκότητας, καλύπτοντας όλους τους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης (Παιδεία, Υγεία, Οικονομία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εθνική Άμυνα, Δημόσια Τάξη, Δικαιοσύνη, Τουρισμό, Μεταφορές κ.ά.). Παράλληλα μέσα από τα έργα των Κρατικών Ενισχύσεων εγκρίθηκαν και υλοποιήθηκαν πάνω από 10 χιλιάδες επιχειρηματικά σχέδια μικρομεσαίων επιχειρήσεων υποστηρίζοντας την ανάπτυξη τεχνολογικών υποδομών και ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Αναλυτικότερα στοιχεία παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας  2002-2009 : Προκηρύξεις, Συμβάσεις, Δαπάνες και αντίστοιχο γράφημα

 

Τα έργα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που υλοποιεί η ΚτΠ Α.Ε., στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, καλύπτουν όλους τους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, είναι μεγάλης πολυπλοκότητας, πανελλαδικής γεωγραφικής διασποράς και μοναδικής καινοτομίας για την ελληνική πραγματικότητα. Ο κύκλος ζωής αυτών των έργων είναι μεγάλης χρονικής διάρκειας. Για τα δε έργα των Κρατικών Ενισχύσεων η εντατικοποίηση ήταν πολύ μεγάλη μιας και αναφερόμαστε σε πολλά διαφορετικά έργα με τεχνολογικές και επιχειρησιακές ιδιαιτερότητες, όπως το Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω., Wi-Fi, Digital Health, E-energy, Ευφυείς Μεταφορές, Ψηφιακός Πολιτισμός, e-services, στις οποίες οι Ανάδοχοι είναι χιλιάδες. Χαρακτηριστικά, μόνο για τις δράσεις Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω., e-services και Wi-Fi οι ανάδοχοι είναι περισσότεροι από 8.500. Επίσης, η ΚτΠ Α.Ε. συμβάλει στην ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών και παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ελληνική Περιφέρεια υλοποιώντας δράσεις που ξεπερνούν τα 250 εκατ. Ευρώ.