Όραμα - Στόχους

28.05.10

Εκτύπωση

 Όραμα της Εταιρείας αποτελεί:

 “Η ανάδειξη της ΚτΠ Α.Ε. ως ο πλέον αξιόπιστος και αποτελεσματικός συνεργάτης Φορέων του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα που θα τους οδηγήσει προς την Κοινωνία της Πληροφορίας”

 Ως βασικούς σκοπούς, η Εταιρεία, έχει θέσει: