menu_header
Δημόσιες Διαβουλεύσεις
Διαγωνισμοί
Διευκρινίσεις
Στοιχεία Έργων
menu_footer
Εταιρικoί Ιστότοποι

Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων

ict4growth

digi-mobile

digi-content

digi-lodge

digi-retail

esecurity

Παρατηρητήριο για τη ΔΜ

Αποτελέσματα Έρευνας

Αποτελέσματα Έρευνας

   
 

 


ΔΙΑΥΓΕΙΑ
 
ktp_main_image

Διαγωνισμοί / Εργασίες Διαμόρφωσης χώρων Πρωτεύοντος και Δευτερεύοντος Κέντρου Επικοινωνιών στις υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΠΣ και ΑΕΑ/ΕΛΑΣ

Αναθέτουσα Αρχή ΚτΠ Α.Ε.
Τίτλος Έργου Εργασίες Διαμόρφωσης χώρων Πρωτεύοντος και Δευτερεύοντος Κέντρου Επικοινωνιών στις υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΠΣ και ΑΕΑ/ΕΛΑΣ
Πηγή Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση"
Είδος Διαδικασίας Πρόχειρος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με Δημοσίευση
Φορέας για τον οποίο προορίζεται το Έργο ΥΠΕΣΔΑ
Τόπος Παράδοσης - Τόπος Παροχής Υπηρεσιών Στα δύο κτίρια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη α) στο Αρχηγείο του ΠΣ (Κτίριο ΕΣΚΕ ΣΕΚΥΠΣ Κέντρο 199 επί της οδού Ριζαρείου 1 και Μικράς Ασίας στο Χαλάνδρι) και β) στο Αρχηγείο της ΕΛΑΣ (Κτίριο της ΕΥΠ επί της οδού Π. Κανελλοπούλου 4)
Είδος Σύμβασης 45453000-7 (Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης)
Προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α.) 129.268,29 €
Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.) 159.000,00 €
Χρηματοδότηση Έργου Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό έργου 2011ΣΕ21580002.
Χρόνος Υλοποίησης - Διάρκεια Έργου Τέσσερις (4) εβδομάδες
Προθεσμία για Υποβολή Διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης 24/08/2015
Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών 03/09/2015 και ώρα 15:00
Τόπος Κατάθεσης των Προσφορών Ηλεκτρονική Υποβολή: Στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
Ημερομηνία και Ώρα Αποσφράγισης Προσφορών 09/09/2015 και ώρα 12:00
Ημερομηνία Διακήρυξης 06/08/2015
Αποστολή Παρατηρήσεων Στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
Τεύχος Διακήρυξης Κατεβάστε το αρχείο