menu_header
Δημόσιες Διαβουλεύσεις
Διαγωνισμοί
Διευκρινίσεις
Στοιχεία Έργων
menu_footer
Εταιρικoί Ιστότοποι

Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων

ict4growth

digi-mobile

digi-content

digi-lodge

digi-retail

esecurity

Παρατηρητήριο για τη ΔΜ

Αποτελέσματα Έρευνας

Αποτελέσματα Έρευνας

   
 

 


ΔΙΑΥΓΕΙΑ
 
ktp_main_image

Διαγωνισμοί / Προμήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτρομηχανολογικού, ηλεκτρονικού και κλιματιστικού Εξοπλισμού στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ΚτΠ ΑΕ

Αναθέτουσα Αρχή Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.)
Τίτλος Έργου Προμήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτρομηχανολογικού, ηλεκτρονικού και κλιματιστικού Εξοπλισμού στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ΚτΠ ΑΕ
Πηγή Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση"
Είδος Διαδικασίας Πρόχειρος Διαγωνισμός με δημοσίευση
Φορέας για τον οποίο προορίζεται το Έργο ΚτΠ Α.Ε.
Τόπος Παράδοσης - Τόπος Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.)
Είδος Σύμβασης Ταξινόμηση κατά CPV : 30 21 1300-4 Υποδομή ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Κύριο Λεξιλόγιο), 30 21 1300-4 Υποδομή ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ταξινόμηση κατά CPV 42510000-4 Μονάδες εναλλαγής θερμότητας, κλιματιστικός και ψυκτικός εξοπλισμός, μηχανήματα διήθησης και 45331200-8 Εργασίες εγκαταστάσεων αερισμού και κλιματισμού
Προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α.) 122.200,00 €
Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.) 150.306,00 €
Χρηματοδότηση Έργου Το Έργο χρηματοδοτείται από τα ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 20% από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ 215/8 του ΥΠΕΣ (Κωδικός Πράξης: 2011ΣΕ21580003)
Χρόνος Υλοποίησης - Διάρκεια Έργου Δώδεκα (12) Εβδομάδες από την υπογραφή της Σύμβασης
Προθεσμία για Υποβολή Διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης 24/08/2011
Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών 08/09/2011 και ώρα 11:00
Τόπος Κατάθεσης των Προσφορών Η έδρα της ΚτΠ Α.Ε.
Ημερομηνία και Ώρα Αποσφράγισης Προσφορών 08/09/2011 και ώρα 11:00
Ημερομηνία Διακήρυξης 05/08/2011
Αποστολή Παρατηρήσεων building@ktpae.gr
Τεύχος Διακήρυξης Κατεβάστε το αρχείο
Διευκρινίσεις Κατεβάστε το αρχείο