menu_header
Δημόσιες Διαβουλεύσεις
Διαγωνισμοί
Διευκρινίσεις
Στοιχεία Έργων
menu_footer
Εταιρικoί Ιστότοποι

Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων

ict4growth

digi-mobile

digi-content

digi-lodge

digi-retail

esecurity

Παρατηρητήριο για τη ΔΜ

Αποτελέσματα Έρευνας

Αποτελέσματα Έρευνας

   
 

 


ΔΙΑΥΓΕΙΑ
 
ktp_main_image

Διαγωνισμοί / Ηλεκτρονική Πολεοδομία - Σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης και Αυτόματης Διαχείρισης των Πληροφοριών και των Εργασιών των Πολεοδομικών Υπηρεσιών

Αναθέτουσα Αρχή Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
Τίτλος Έργου Ηλεκτρονική Πολεοδομία - Σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης και Αυτόματης Διαχείρισης των Πληροφοριών και των Εργασιών των Πολεοδομικών Υπηρεσιών
Πηγή Χρηματοδότησης Γ’ ΚΠΣ Ε.Π. ΚτΠ
Είδος Διαδικασίας Ανοικτός Διαγωνισμός (Γ' ΚΠΣ)
Φορέας για τον οποίο προορίζεται το Έργο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
Τόπος Παράδοσης - Τόπος Παροχής Υπηρεσιών Ο εξοπλισμός και το λογισμικό θα εγκατασταθούν σε χώρο του ΥΠΕΣΔΔΑ στο Νομό Αττικής, ενώ υπηρεσίες επιστημονικής και τεχνικής υπ
Είδος Σύμβασης Αγορά Λογισμικού και Εξοπλισμού Πληροφορικής. Ταξινόμηση κατά CPV : 30 25 00 00 - 6 Συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α.) 3.006.261,02 €
Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.) 3.547.388,00 €
Χρηματοδότηση Έργου Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 75% από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ και 25% από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ 015
Χρόνος Υλοποίησης - Διάρκεια Έργου 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Προθεσμία για Υποβολή Διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης 12/11/2003
Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών 18/12/2003 και ώρα 22:00
Τόπος Κατάθεσης των Προσφορών Η έδρα της ΚτΠ Α.Ε.
Ημερομηνία και Ώρα Αποσφράγισης Προσφορών 18/12/2003 και ώρα 22:00
Ημερομηνία Διακήρυξης 17/10/2003
Αποστολή Παρατηρήσεων poleodomia@ktpae.gr
Τεύχος Διακήρυξης Κατεβάστε το αρχείο
Διευκρινίσεις Κατεβάστε το αρχείο