menu_header
Δημόσιες Διαβουλεύσεις
Διαγωνισμοί
Διευκρινίσεις
Στοιχεία Έργων
menu_footer
Εταιρικoί Ιστότοποι

Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων

ict4growth

digi-mobile

digi-content

digi-lodge

digi-retail

esecurity

Παρατηρητήριο για τη ΔΜ

Αποτελέσματα Έρευνας

Αποτελέσματα Έρευνας

   
 

 


ΔΙΑΥΓΕΙΑ
 
ktp_main_image

Γ. Προμήθειες - Συμβάσεις

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωσηE-mail

1. “Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων”
Ν. 2286/1995, Α. 1 και 3, ΦΕΚ: 19/Α/01-02-1995

2. “Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται τη σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ” 
Ν. 2522/1997, ΦΕΚ: 178/Α/08-09-1997

3. “Εξαίρεση περιπτώσεων προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής (υλικού, λογισμικού, δικτύων) και παροχής συναφών υπηρεσιών από την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης”
ΥΑΠ/Φ.30/Γ/133/367, ΦΕΚ: 1223/Β/20-09-2001

4. “Κύρωση του Κανονισμού Προμηθειών της ΚτΠ Α.Ε.”  
ΚΥΑ   Αρ.   263/24-04-2002, ΦΕΚ:   528/B/29-04-2002

5. “Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών” 
Οδηγία 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,  31ης Μαρτίου 2004

6. “Για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)” 
ΕΚ 1177/2009 της Επιτροπής, 30ης Νοεμβρίου 2009

7. “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων”,
Ν. 3310/2005, ΦΕΚ: 30/Α/14-02-2005

8. “Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 30/Α΄/14.2.2005)”
Ν. 3414/2005, ΦΕΚ: 278/Α/10-11-2005

9. “Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/εκ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005”
Π.Δ. 60/2007, ΦΕΚ 64/Α/16-03-2007

10. “για την κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων προς δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων δυνάμει των οδηγιών 2004/17/EΚ και 2004/18/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)”
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1564/2005 της Επιτροπής, 7ης Σεπτεμβρίου 2005

11. “περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999”
Κανονισμός (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, 11ης Ιουλίου 2006

12. “για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης”
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής, 8ης Δεκεμβρίου 2006

13. “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις” ,
N. 3316/2005, ΦΕΚ 42/Α/22-02-2005