Search
Search
Κυριακή, 21 Ιουλίου 2019
 

Γενικό Θεσμικό Πλαίσιο

 1. “Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του κοινοτικού πλαισίου στήριξης και άλλες διατάξεις”,  N. 2860/2000, A.24, ΦΕΚ: 251/Α/14-11-2000, Όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3614/2007 και ισχύει
 2. “Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013”, N. 3614/2007, ΦΕΚ: 267/Α/03-12-2007,  Όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 3752/2009 και Ν.3840/2010 και ισχύει
 3. “Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις”, Ν. 3752/2009,  ΦΕΚ:  40/Α/04-03-2009
 4. “Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007- 2013 και άλλες διατάξεις”, N. 3840/2010,  ΦΕΚ: 253/Α/31-03-2010
 5. “Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης”, Αρ. 14053/ΕΥΣ 1749,  ΦΕΚ:  540/B/27-03-2008
 6. “Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 υπουργικής απόφασης Συστήματος Διαχείρισης”, Αρ. 43804/ΕΥΘΥ 2041,  ΦΕΚ:  1957/B/09-09-2009
 7. "Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)", Ν. 3429/2005,  ΦΕΚ:  314/Α/27-12-2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 8. "Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του Α.3 του Ν. 3429/2005 της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α. Ε.»", Απόφ. 30422/ΕΓ ΔΕΚΟ 342,  ΦΕΚ:  967/Β/21-07-2006
 9. "Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις”, Ν. 3812/2009,  ΦΕΚ:  234/Α/28-12-2009
 10. “Περί Ανωνύμων Εταιρειών”, K.N. 2190/1920,  ΦΕΚ: 37/Α/1963 όπως κάθε φορά ισχύει

 

Σύσταση Εταιρείας

 

 

 1. "Τροποποίηση του καταστατικού της "ΚτΠ ΑΕ" και εκ νέου κωδικοποίησή του"  Απόφ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ.27983, ΦΕΚ: 3187/Β/30.11.2012. 
 2. "Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις. (Άρθρο 39, Εποπτεία ΚτΠ ΑΕ από το ΨΠΤΕ)" A/200/2018 ΝΟΜΟΣ 4578
 

Προμήθειες - Συμβάσεις

 
 1. “Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων”, Ν. 2286/1995, Α. 1 και 3, ΦΕΚ: 19/Α/01-02-1995
 2. “Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται τη σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ”, Ν. 2522/1997, ΦΕΚ: 178/Α/08-09-1997
 3. “Εξαίρεση περιπτώσεων προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής (υλικού, λογισμικού, δικτύων) και παροχής συναφών υπηρεσιών από την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης”, ΥΑΠ/Φ.30/Γ/133/367, ΦΕΚ: 1223/Β/20-09-2001
 4. “Κύρωση του Κανονισμού Προμηθειών της ΚτΠ Α.Ε.”, ΚΥΑ   Αρ.   263/24-04-2002, ΦΕΚ:   528/B/29-04-2002
 5. “Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”, Οδηγία 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,  31ης Μαρτίου 2004
 6. “Για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)”, ΕΚ 1177/2009 της Επιτροπής, 30ης Νοεμβρίου 2009
 7. “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων”, Ν. 3310/2005, ΦΕΚ: 30/Α/14-02-2005
 8. “Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 30/Α΄/14.2.2005)”, Ν. 3414/2005, ΦΕΚ: 278/Α/10-11-2005
 9. “Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/εκ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005”, Π.Δ. 60/2007, ΦΕΚ 64/Α/16-03-2007
 10. “για την κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων προς δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων δυνάμει των οδηγιών 2004/17/EΚ και 2004/18/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)”, Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1564/2005 της Επιτροπής, 7ης Σεπτεμβρίου 2005
 11. “περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999”, Κανονισμός (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, 11ης Ιουλίου 2006
 12. “για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης”, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής, 8ης Δεκεμβρίου 2006
 13. “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις”, N. 3316/2005, ΦΕΚ 42/Α/22-02-2005

 

Ανθρώπινο Δυναμικό

 1. "Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις”, Ν. 3812/2009, ΦΕΚ:  234/Α/28-12-2009"
 2. Κανονισμός της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», Αποφ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ.21588, ΦΕΚ: 2541/Β/07.11.2011.
 3. “Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης”, Ν. 3833 , ΦΕΚ: 40/Α/15-03-2010
 4. “Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη – μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο”, Ν. 3845/2010 , ΦΕΚ: 65/Α/06-05-2010
 5. Διόρθωση σφάλματος στην απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Κανονισμός της Ανώνυμης Εταιρείας “Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.”» ,που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2541/Β΄/07.11.2011, ΦΕΚ Β./ Αρ. Φύλλου 2783/ 2 Δεκεμβρίου 2011
 6. Τροποποίηση άρθρων του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», Αριθμ. ΔΙΔΚ/οικ.35181 ΦΕΚ Β Αρ. Φύλλου 2532 / 24 Νοεμβρίου 2015

Διοικητικό Συμβούλιο - Πρόεδρος ΔΣ - Διευθύνων Σύμβουλος

 1. (ΦΕΚ 769/ΥΟΔΔ/20.12.2018) Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με θέμα «Ορισμός του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.»»
 2. (ΦΕΚ 177/ΥΟΔΔ/05.04.2019) Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με θέμα «Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.»»
Υπουργείο Διοικητικής
Ανασυγκρότησης

 
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Υπουργείο Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών 
και Ενημέρωσης
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Επικοινωνία

Για να επικοινωνήσετε με την εταιρεία:

Copyright ΚτΠ ΑΕ 2019 Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top